آخرین سنگر تبعیض جنسیتی

ضرورت شناخت اقلیت های جنسیتی:

“آخرین سنگر تبعیض ”

 

در روابط انسانی معیارهای مختلفی برای طبقه بندی، تفاوت و تبعیض قائل شدن وجود داشته و دارد.

معیارهایی مانند نژاد، جنسیت، ثروت، تبار، حرفه و …

هیچ یک از این معیارها به طور محض و مطلق در اختیار ما آدمیان نیست و هر انسانی از زمان تولد با ژنتیک خاص و در محیط خانوادگی و طبقه اجتماعی خاصی زاده می شود که تا پایان زندگی در شکل گیری سرنوشتش موثر است.

در این میان اگرچه انسان با توانایی هایش می تواند در تغییر سرنوشت خود ، طبقه اجتماعی ، شغلی و فرهنگی اش نقش ایفا کند ولی کمترین تاثیر را در آنچه به طور ژنتیکی به ارث می برد می تواند بگذارد.

بنابراین طبقه بندی و تبعیضی که ناشی از تفاوت های ژنتیکی و طبیعی است ناعادلانه ترین و غیرمنصفانه ترین نوع تبعیض و نابرابری است.

روشنگری درباره تبعیض نژادی سالهاست که مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه امروز مبارزه و مخالفت با آن به یک هنجار اجتماعی جهانی تبدیل شده است؛ اکنون از نوعی تبعیض سخن می گویم که مانند نژاد ناشی از ژنتیک است و انسانها قدرتی بر انتخاب آن ندارند ولی جوامع و فرهنگ های بسیاری در برابر پذیرش این تفاوت های طبیعی مقاومت  و حتی آن را انکار و از آن تاسف آورتر سرزنش و تحقیر می کنند و  آن تبعیض جنسیتی است.

اگرچه تبعیض جنسیتی به صورت تبعیض نسبت به زنان سابقه ای طولانی دارد و خوشبختانه با تحولات دویست سال اخیر جوامع بشری بهبودی نسبی در این امر رخ داده است ولی همچنان راهی طولانی در مسیر تحولات فکری ، فرهنگی و بویژه در باورهای جمعی پیش روست.

برخلاف آگاهی و مبارزه علیه تبعیض نژادی و تبعیض علیه زنان ، آگاهی بخشی و به رسمیت شناختن تفاوت های طبیعی دگرباشان یا اقلیت های جنسیتی  و مقابله با تبعیض نسبت به آنان در آغاز راه است و در برخی جوامع هنوز در مرحله انکار و نادیده گرفتن و سرکوب است.

به عنوان یک روانشناس بر این باورم که معرفی علمی موضوع دگرباشان جنسیتی و شناساندن آن به عنوان پدیده ای طبیعی و ژنتیکی به جامعه نقش مهمی در سلامت عمومی جامعه و بویژه سلامت روان و عزت نفس دگرباشان که می توانند در میان اعضای خانواده هایمان باشند  ایفا خواهد کرد و بر ماست که در این مسیر کوشا باشیم.

در پایان بر این باورم که آخرین سنگر تبعیض در جوامع بشری تبعیض جنسیتی است و آگاهی بخشی نسبت به آن نقشی بی بدیل در هرچه اخلاقی و انسانی تر کردن جوامع انسانی ایفا می کند و بسیاری تبعیض های ناشی از فرهنگ و اسطوره ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

دکتر محمودرضا تخیری

روانشناس و مدرس دانشگاه

@ravanyavarr

@drtakhayori

www.ravanyavar.ir


 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on skype

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *