اخبار

19

خرد'97

زنان و ذهن جنسیت زده جامعه (۳)

مدتی پیش خبری در فضای مجازی مطرح شد مبنی بر این که زنی پس از خروج از محل کار به …

ادامه مطلب

19

خرد'97

زنان وذهن جنسیت زده جامعه (۲)

به نظر نگارنده نگرانی اصلی از حضور زنان در ورزشگاه آزادی، نگرانی در مورد احتمال کنترل ناپذیری موقعیت است.سوالی که …

ادامه مطلب
طراحی و برنامه نویسی توسط YASIN
X