اسطوره

19

خرد'97

زنان وذهن جنسیت زده جامعه (۲)

به نظر نگارنده نگرانی اصلی از حضور زنان در ورزشگاه آزادی، نگرانی در مورد احتمال کنترل ناپذیری موقعیت است.سوالی که …

ادامه مطلب

19

خرد'97

زنان و ذهن جنسیت زده جامعه (۱)

  مرگ نابهنگام مریم میرزاخانی موجی از تاسف آمیخته با تحسین را در اذهان عموم ایرانیان ایجاد کرد. او یک …

ادامه مطلب
طراحی و برنامه نویسی توسط YASIN
X